Nederlands op de werkvloer

Een goed gesprek met collega’s over het werk is nog lastig, lezen van werkbonnen, voorschriften e.d. gaat moeizaam. Je wilt dit verbeteren door deze cursus Nederlands te volgen. In deze cursus wordt in kleine groepen intensief aan het Nederlands gewerkt.

Voor wie
Je gaat in Nederland aan het werk of je werkt al in Nederland. Jouw kennis van de Nederlandse taal is echter niet voldoende om op de werkvloer mee te kunnen draaien. Tijdens de lessen zullen de deelnemers actief met taal aan de slag gaan. Aan de hand van praktische oefeningen komen de diverse aspecten van het werken met taal aan de orde zodat alle aspecten getraind worden.

Je kunt deze opleidingen in de avond volgen maar ook als maatwerk in je eigen omgeving, samen met collega’s.

Meer informatie >>