Administratief medewerker

Je wilt gaan werken op kantoor of misschien werk je er al maar wil je gaan werken aan de vaardigheden. Als je kiest voor de opleiding Administratief Medewerker ga je een praktische, functiegerichte opleiding volgen voor algemeen-administratieve kantoorfuncties. Het praktische niveau van de opleiding Administratief Medewerker is hoog, het theoretische niveau laag. Het is een opleiding op MBO-niveau 2.

De opleiding Administratief Medewerker is praktijkgericht. Je volgt de opleiding in kleine groepen zodat er voldoende ruimte is voor individuele begeleiding. De opleiding is in modules opgebouwd waardoor het mogelijk is losse modules te volgen. Voor deze opleiding vragen wij minimaal een vooropleiding op MAVO- of VBO- niveau en een goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid (in het Nederlands).

Afsluiting

Na afloop van iedere module kun je de opleiding afsluiten met een examen van het Examenbureau LSSO. Je moet je daarvoor zelf inschrijven op de website www.examenbureaulsso.nl .

Locatie Doetinchem en Hengelo (O). 9 lessen van 100 min. per module.

Instromen per module kan.


Download brochure »
Deze opleiding als training boeken? »

Inhoud van de opleiding

Telefoneren:

■  Communicatie
■  Klantgericht handelen
■  Gesprekstechnieken
■  Telefoongesprekken voorbereiden
■  Telefoongesprekken voeren
■  Soorten gesprekken
■  Communicatie-infrastructuur
■  Telecommunicatiediensten
■  Telefoonetiquette
■  Telefoonalfabet

Toetsenbordvaardigheid*:

■  Informatie over toetsenbord en zithouding
■  Gebruikershandleiding typeprogramma
■  Studiewijzer
■  Ergonomie

Tekstverwerken:

■  Word starten en afsluiten
■  Werken met tekst
■  Helpfunctie
■  Tekst opmaken
■  Teksten indelen
■  Documenten opmaken
■  Sjablonen
■  Wizards
■  Lijnen en vormen
■  Afbeeldingen
■  Tabellen
■  Mailingen
■  Etiketten en enveloppen
■  Taalcorrecties

Spreadsheet:

■  Excel
■  Gegevens invoeren, bewaren en printen
■  Werkbladen bewerken
■  Werkbladen opmaken
■  Werken met meerdere bladen
■  Beveiligen van bestanden
■  Berekeningen en formules
■  Celverwijzing
■  Functies
■  Gegevens sorteren, zoeken en filteren
■  Grafieken

Rekenvaardigheid:

■  Basisrekenen
■  Afschrijvingen
■  Rente
■  Vreemde valuta
■  BTW
■  Facturen
■  Verzekeringen
■  Indexcijfers

Zelfstudie

Je moet ongeveer 8 uur per week thuis aan de slag met huiswerk. Je moet thuis beschikken over een computer met MS Office om te kunnen oefenen.

Opleidingsduur

De opleiding omvat 27 lesavonden van 18.30 tot 22.00 uur verdeeld over circa 9 maanden.

Prijs ineens € 1.653,00

Prijs per module € 314,00

Per module in 3 termijnen à € 110,20

* Prijs module Toetsenbordvaardigheid           € 175,00 In 3 termijnen à € 61,45