Scholen met subsidie

Studeren kost geld, voor jezelf of je werkgever.

Ja, dat is zo maar er zijn meerdere mogelijkheden om de kosten te verlagen.

Zo mag je studiekosten aftrekken van de belasting in het jaar dat je ze hebt betaald.

Maar er zijn ook diverse subsidiemogelijkheden:

Nieuw: www.opijver.nl 
In de komende vier jaar worden er in de Achterhoek 1200 vouchers van maximaal € 3500 euro toegekend.
Kijk op hun site en vraag meer informatie aan zodat je toch die opleiding bij ons kunt volgen.

 

 

Oom

https://www.oom.nl/Regelingen

OOM is het scholingsadviesbureau van de sociale partners in de metaalbewerking. Ons gezamenlijke doel is om het vakmanschap in de branche naar een hoger plan te tillen.

OOM ontvangt geld van de bedrijven uit de metaalbewerking via een jaarlijkse heffing op de loonsom. De hoogte van de heffing is bepaald in cao-afspraken tussen werkgevers en werknemers.

 

 

Ozone

https://www.ozone.nl/

oZone is een gebruiksvriendelijke leeromgeving, ontwikkeld voor en door technische bedrijven. Op het platform vind je basisleerstof die je direct kunt inzetten voor het opleiden van (nieuwe) medewerkers. Je maakt in oZone ook gemakkelijk je eigen leermodules. Door het maken van leerpaden, stem je de leerstof af op de functies binnen je bedrijf.
Kortom; met oZone wordt leren binnen je bedrijf laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.
oZone is kosteloos voor aangesloten bedrijven van A+O Metalektro, OOM en Wij Techniek.

 

A+O Metalektro

https://www.ao-metalektro.nl/aanbod/

A + O Metalektro is hét opleidingsfonds van en voor metalektrobedrijven. Onze missie: opleiden, ontwikkelen en groei in de sector bevorderen. We zijn er voor directie/management, voor de HR-verantwoordelijke en voor de medewerkers. Heb je vraagstukken rondom ontwikkeling, de inzet van personeel, behoud van medewerkers of recruitment?

A +O Metalektro biedt praktische en concrete diensten. Zoals vergoedingen en subsidies voor opleidingen en begeleiding. Maar ook workshops, trainingen, support op de arbeidsmarkt en stimulerende verbindingen met vakgenoten. Zodat je vandaag en morgen sterk staat met je onderneming.

 

 

 

Transport en Logistiek

https://www.soobsubsidiepunt.nl/

Binnen SOOB zijn zowel werkgevers- als werknemersorganisaties vertegenwoordigd. Het belang van de sector, bedrijven en werknemers staat altijd voorop.

Werknemersorganisaties: FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen

Werkgeversorganisaties: Transport en Logistiek Nederland en Vereniging Verticaal Transport

Om haar doelstellingen te bereiken werkt SOOB samen met Sectorinstituut Transport en Logistiek voor de uitvoering hiervan.

 

 

Stlwerkt

https://www.stlwerkt.nl/

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek.

 

 

Tel mee met taal

https://www.telmeemettaal.nl/subsidie

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer.