Nederlands op de werkvloer – vervolg

Om deze opleiding te volgen heb je al een basis op A1 / A2 niveau. Je hebt bijvoorbeeld onze opleiding “Nederlands op de werkvloer” gevolgd. Je wilt door naar een volgend niveau B1.

Met deze vervolgopleiding ben je in staat om een goed gesprek te voeren, teksten te lezen en zelf samen te stellen.

Het leren van een vreemde taal is een uitdaging; het kost tijd en inspanning. Vandaar dat deelnemers aan deze taaltraining huiswerkopdrachten meekrijgen. Tussen de lessen door oefenen is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Aanpak

Je volgt les in kleine groepen van maximaal 6 deelnemers waardoor je actief met de taal aan de slag moet. De docent zorgt er voor dat je leerproces vorm krijgt en zal je uitdagen om je steeds verder te ontwikkelen.

Je gaat aan de slag met de methode In Zicht, dit is een vervolg op de methode die we in de cursus “Nederlands op de werkvloer” gebruiken.

Op maat

Dit traject kan ook op maat worden samengesteld. Bij een maatwerktraject kijken we samen nadrukkelijk naar inhoud, leslocatie, aantal lessen, het beginniveau van de deelnemers en gewenst einddoel.

Over de deelnemer

Nederlands is niet jouw moedertaal en je merkt dat jouw kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer te kort schiet. Hoe uit zich dat? Een gesprek met collega’s loopt nog niet zoals je zou willen, het lezen van werkbonnen kost moeite en je merkt dat je onvoldoende meekrijgt waardoor je niet op het niveau kunt werken dat je voor ogen hebt.

Door deze opleiding Nederlands te volgen, verbeter je jouw kennis van Nederlands. Omdat de groepen klein zijn, krijg je intensief les.

Over de werkgever

Deze opleiding Nederlands op de werkvloer staat in het teken van Nederlands spreken. De deelnemers worden uitgedaagd in nagespeelde praktijksituaties. Hierdoor verbeteren ze hun communicatie in het Nederlands waardoor ze taken beter uitvoeren, werkbonnen completer invullen en beter kunnen overleggen.

Startdata

LocatieDatumTijd
Doetinchemoktober 2023

Inhoud van de opleiding

Waar in de basiscursus de nadruk ligt op eenvoudige gesprekken zoals: jezelf kunnen voorstellen, een afspraak maken en de weg vragen. Zullen de gesprekken in de vervolgcursus wat complexer worden. Aan de volgende thema’s worden de taalvaardigheden uitgebreid:

 • het verleden
 • de toekomst
 • vrije tijd
 • geldzaken
 • werk
 • telefoneren
 • mailen
 • relaties

In de basiscursus voor niveau A2 wordt de basis gelegd wat grammatica betreft. In de vervolgcursus naar B1 wordt dit uitgebreid, zodat ze steeds complexere zinnen kunnen formuleren.

Door uitbreiding van de woordenschat zullen de cursisten na afronding van de vervolgcursus ook meer kunnen variëren in hun taalgebruik. In de basiscursus leren de cursisten 1 a 2 manieren om op een situatie te reageren, in de vervolgcursus leren ze hier meer manieren bij.

Spreekvaardigheid

 • Spreken in correcte zinnen
 • Uitbreiden van de woordenschat
 • Begroeten, zich voorstellen, naar iets of iemand informeren, iemand of iets beschrijven, naar de tijd of de weg vragen, discussiëren, iets vertellen, een voorstel doen, een standpunt verdedigen, uitleg geven, ervaringen vertellen en emoties uiten
 • Verwoorden van reactie bij problemen en/of afwijkingen

Luistervaardigheid

 • Feitelijke informatie uit een gesprek/verhaal halen
 • Een beeldfragment begrijpen
 • De hoofdgedachte uit een gesproken tekst halen

Grammatica

 • Gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden, lidwoorden, werkwoorden
 • Voorzetsels, ontkenningen, bezittelijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden, telwoorden
 • Woordvolgorde en zinsbouw

Teksten

 • Lezen van teksten
 • Lezen van werkbonnen, opdrachten en werkinstructies

Schrijven

 • Eenvoudige teksten samenstellen

Zelfstudie
Buiten de les om verwachten wij een tijdsinvestering van 4 tot 6 uur per week.

Afsluiting
Heb je 80% van de lessen bijgewoond? Dan ontvang je een certificaat

Praktische zaken

 • De opleiding start bij voldoende deelnemers
 • 21 lessen van 2 uur
 • De 1e les zal een intakegesprek met de deelnemer plaatsvinden
 • Locatie: Doetinchem
 • Startmaand: oktober en maart

Investering

Per deelnemer € 1.145,00
Lesmateriaal € 50,00

Genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Misschien ook interessant?