Nederlands op de werkvloer

Het is veel makkelijker om contact te leggen als je de taal spreekt van het land waarin je (tijdelijk) woont. Dat geldt natuurlijk ook voor anderstaligen die in Nederland werken. DOC verzorgt Nederlands voor anderstaligen op de werkvloer. Spreekt en begrijpt een anderstalige de Nederlandse taal, dan gaat er een wereld open; het biedt kansen op mooie nieuwe vriendschappen en vergroot de carrièremogelijkheden.

Het leren van een vreemde taal is een uitdaging; het kost tijd en inspanning. Vandaar dat deelnemers aan deze taaltraining huiswerkopdrachten meekrijgen. Tussen de lessen door oefenen is een belangrijk onderdeel van het leerproces.

Aanpak

Voor deze taalopleiding hanteren wij interactief taalonderwijs, wat het Expertisecentrum Nederlands introduceerde. Interactief taalonderwijs is betekenisvol, sociaal en strategisch.

Het leren van taal is een sociaal leerproces. Het leren vindt bovendien plaats in contexten die voor deelnemers belangrijk zijn. Deelnemers verwerven strategieën die hen leren hoe ze hun taalproblemen op een efficiënte manier kunnen oplossen.

Interactief taalonderwijs gaat er verder van uit dat deelnemers een taal het beste leren in een krachtige leeromgeving waarbij rekening wordt gehouden met de individuele verschillen en behoeften van de deelnemers.

Op maat

Dit traject kan ook op maat worden samengesteld. Bij een maatwerktraject kijken we samen nadrukkelijk naar inhoud, leslocatie, aantal lessen, het beginniveau van de deelnemers en gewenst einddoel.

Over de deelnemer

Nederlands is niet jouw moedertaal en je merkt dat jouw kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer te kort schiet. Hoe uit zich dat? Een gesprek met collega’s loopt nog niet zoals je zou willen, het lezen van werkbonnen kost moeite en je merkt dat je onvoldoende meekrijgt waardoor je niet op het niveau kunt werken dat je voor ogen hebt.

Door deze opleiding Nederlands te volgen, verbeter je jouw kennis van Nederlands. Omdat de groepen klein zijn, krijg je intensief les.

Over de werkgever

Deze cursus Nederlands op de werkvloer staat in het teken van Nederlands spreken. De deelnemers worden uitgedaagd in nagespeelde praktijksituaties. Hierdoor verbeteren ze hun communicatie in het Nederlands waardoor ze taken beter uitvoeren, werkbonnen completer invullen en beter kunnen overleggen.

Startdata

LocatieDatumTijd
Doetinchem20 februari 202319.00 - 21.00 uur

Inhoud van de opleiding

Spreekvaardigheid

 • Spreken in eenvoudige, correcte zinnen met juiste grammaticale opbouw.
 • Uitbreiden van de woordenschat.
 • Begroeten, zich voorstellen, naar iets of iemand informeren, iemand of iets beschrijven, naar de tijd of de weg vragen, discussiëren, iets vertellen, een voorstel doen, een standpunt verdedigen, uitleg geven, ervaringen vertellen en emoties uiten.
 • Verwoorden van reactie bij problemen en/of afwijkingen.

Luistervaardigheid

 • Feitelijke informatie uit een gesprek/verhaal halen.
 • Een beeldfragment begrijpen waarin met of zonder duidelijk accent en in normaal spreektempo wordt gesproken.
 • De hoofdgedachte uit een gesproken tekst halen.

Grammatica

 • Gebruiken van persoonlijke voornaamwoorden, lidwoorden, werkwoorden.
 • Voorzetsels, ontkenningen, bezittelijke voornaamwoorden, zelfstandige naamwoorden, telwoorden.
 • Woordvolgorde en zinsbouw.

Teksten

 • Lezen van eenvoudige teksten zoals krantenberichten en website van werkgever.
 • Lezen van werkbonnen, opdrachten en werkinstructies.

Zelfstudie
Buiten de les om verwachten wij een tijdsinvestering van 4 tot 6 uur per week.

Afsluiting
Heb je 80% van de lessen bijgewoond? Dan ontvang je een certificaat.

Praktische zaken

 • De opleiding start bij voldoende deelnemers
 • 21 lessen van 2 uur
 • De 1e les zal een intakegesprek met de deelnemer plaatsvinden
 • Locatie: Doetinchem
 • Startmaand: oktober en februari

Investering

Per deelnemer € 1.145,00
Lesmateriaal € 50,00

Genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Misschien ook interessant?