Nederlands voor gevorderden (B2 niveau)

Je hebt al een goede basiskennis van de Nederlandse taal, maar je wilt graag werken aan het verbeteren van je Nederlands in luister-, spreek-, lees- en schrijfvaardigheid. In deze opleiding Nederlands voor gevorderden werk je op B2 niveau aan deze vaardigheden.

Op maat

Dit traject kan ook op maat worden samengesteld. Bij een maatwerktraject kijken we samen nadrukkelijk naar inhoud, les locatie, aantal lessen, het beginniveau van de deelnemers en gewenst einddoel.

Startdata

LocatieDatumTijd
Doetinchem31 mei 202318.30 - 20.30 uur

Inhoud van de opleiding

Luisteren

Je leert een langer betoog en lezingen begrijpen en zelfs complexe redeneringen volgen, wanneer het onderwerp redelijk vertrouwd is. Je kunt de meeste films, nieuws- en actualiteitenprogramma’s en Nederlandse muziek op tv en social media begrijpen.

Lezen

Je leert artikelen en verslagen (ook werk gerelateerd) lezen die betrekking hebben op eigentijdse problemen, waarbij de schrijvers een bepaalde houding of standpunt innemen.

Spreken

Je leert duidelijke beschrijvingen presenteren over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op jouw werksituatie en interessegebied. Je kunt een standpunt over een actueel onderwerp verklaren en de voordelen en nadelen van diverse opties uiteenzetten.

Gesprekken voeren

Je leert deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek dat normale uitwisseling met moedertaalsprekers redelijk mogelijk is. Je kunt binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin jouw standpunten uitleggen en ondersteunen.

Schrijven

Je leert een duidelijke, gedetailleerde tekst schrijven over een breed scala van onderwerpen die betrekking hebben op jouw interesses en werkgebied. Je kunt informatie doorgeven of redenen aanvoeren ter ondersteuning voor of tegen een specifiek standpunt. Je kunt brieven schrijven waarin je het persoonlijk en zakelijk belang van gebeurtenissen en ervaringen aangeeft.

Praktische zaken

  • De opleiding start bij voldoende deelnemers
  • 21 lessen van 2 uur
  • De 1e les zal een intakegesprek met de deelnemer plaatsvinden
  • Locatie: Doetinchem
  • Startmaand: mei en oktober

Zelfstudie

Buiten de les om verwachten wij een tijdsinvestering van 6 tot 10 uur per week.

Afsluiting

Heb je 80% van de lessen bijgewoond? Dan ontvang je een certificaat.

Investering

Per deelnemer € 1.395,00
Lesmateriaal € 50,00

Genoemde bedragen zijn vrij van btw.

Misschien ook interessant?